Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a premiat, joi, cele mai performante companii din România, în cadrul Galei „Topul Național al Firmelor”(TNF), ediția a XXVI-a.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța s-a clasat, și în acest an, pe locul 1 la categoria Întreprinderi mari – Activități de servicii anexe transporturilor pe apă pentru rezultatele obținute în anul 2018.

Barometru al performanței în afaceri, Topul Național al Firmelor premiază operatori economici din diferite sectoare de activitate precum: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Clasamentul TNF 2019 este organizat în baza unor indicatori care vizează cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat.

Ierarhia TNF este construită pe baza unei metodologii clare, transparente și unitare la nivel național, implementată de Camerele de Comerț în toate județele țării.