Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național după ce lucrările aferente opririi planificate au fost finalizate, anunță SN Nuclearelectrica SA 

Unitatea 2 a intrat în programul de oprire planificată la inceputul lunii mai, în vederea efectuării lucrărilor de mentenanţă planificate, realizate o dată la doi ani pentru fiecare unitate. În perioada opririi planificate s-au efectuat circa 9.000 de activități aferente următoarelor programe: Programul de mentenanță preventivă și corectivă;Programul de inspecţii;Programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate, conform cerințelor Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, care se poate efectua numai cu centrala oprită; Programul de implementare a modificărilor pe proiect pe anumite sisteme/ echipamente/ componente.

Toate obiectivele opririi planificate au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă