Consiliul local al municipiului Constanța este convocat în ședință ordinară, vineri,26 martie,

          Ordine de zi

 

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.01.2021;

 

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.02.2021;

 

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.02.2021;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

          – aviz Comisia de specialitate nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

          – aviz Comisia de specialitate nr. 4

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui Parteneriat;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

                – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Constanța și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 3

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall);

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanța 2021-2031;

iniţiatori: consilieri locali Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin-Valeriu Avătavului, Adriana-Teodora Câmpeanu, Ateș Casimceali, Alexandru Marian Nazîru, Cristian Omocea, Teodor Popa, Ionuț Rusu, Daniel-Gigi Tatu

          – avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crișului;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – aviz Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – aviz Comisia de specialitate nr. 2

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

               – aviz Comisia de specialitate nr. 5

 

Sursa: Realitatea de Constanta