Servicii publice de calitate la Muzeul de Artă Populară Constanța! Iubitorii de tradiții au garanția că vor avea acces la colecții care valorifică patrimoniul muzeal și că vor beneficia de experiența personalului de specialitate în momentul în care vizitează instituția de cultură.

Potrivit primăriei Constanța, Muzeul de Artă Populară Constanța a fost acreditat prin ordinul Ministerului Culturii. În Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 8, din 8 ianuarie 2020 a fost publicat ordinul pentru acreditare nr. 3210 din 10 decembrie 2019.

Acreditarea se realizează periodic și reprezintă un indicator de performanță al instituțiilor muzeale.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2057/2007, pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice, documentația de acreditare a Muzeului de Artă Populară Constanța, a fost analizată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor în ședința din 26 noiembrie 2019. Documentația a fost însoțită de nota de constatare privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor de acreditare întocmită de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța și referatul de oportunitate întocmit de Direcția Patrimoniului Cultural, anunță reprezentanții primăriei municipiului Constanța.

Dosarul de acreditare a inclus documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare: rapoartele de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani, planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, înscrisuri care atestă calificarea  personalului de specialitate în raport cu funcția ocupată, planificarea strategică pe termen mediu activității muzeului sau a colecției publice.