Cu peste 20 de milioane de pasageri transportați în anul 2018 și profit de peste 2,5 milioane de euro, CT BUS, fosta RATC Constanta, a fost desemnată cea mai performantă companie de transport public din România.

 

În clasamentul celei mai importante reviste de profil din țară, compania de transport public din Constanța a depășit astfel STB București, CTP Cluj- Napoca și CTP Iași care s-au situat în anul 2018 pe locurile 7, 14, respectiv 4. CT BUS este pe primul loc și în Top Profit România 2019 realizat de Camera de Comerț și Industrie a României, la capitolul l transport public urban.

 

Începând cu data de 1 noiembrie 2019, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a devenit CT BUS SA, prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni. Prin transformarea în societate pe acţiuni se asigură condiţiile pentru o funcţionare eficientă, economică, în concordanță totală cu prevederile comunitare din domeniul serviciilor de transport public de persoane. „Să obținem profit a fost pentru noi un obiectiv pentru că, după cum știți, RATC avea datorii destul de mari. Astăzi, obiectivul acesta s-a schimbat. Vrem să facem performanță și să folosim acest profit pentru a dezvolta transportul public în comun din Constanța. Am primit multe diplome, poate cea mai importantă are legătură cu un clasament efectuat de revista Tranzit, clasament în cadrul căruia CT BUS a obținut locul întâi într-un clasament care are legătură cu profitul obținut de companiile de transport public din România”, a declarat directorul CT BUS, Bogdan Niță.

 

CT Bus își propune să devină o companie modernă de transport, cu rol determinant în ceea ce privește dezvoltarea mobilității cetățenilor municipiului Constanța și nu numai. Scopul principal îl constituie realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și care să asigure o bună calitate a vieții în municipiul Constanța.

 

Reamintim faptul că pe 10 octombrie 2018 Consiliul Local al municipiului Constanța a decis reorganizarea RATC prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea CT BUS SA. După obținerea tuturor avizelor și aprobărilor, inclusiv din partea Consiliului Concurenței, în ședința extraordinară a Consiliului Local din 14 octombrie 2019 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS SA și atribuirea prin concesiune a contractului de delegare.