Urmare a codului portocaliu de fenomene extreme ṣi precipitaṭii abundente care a afectat mare parte a judeṭului Constanṭa în dimineaṭa zilei de 26.10.2020, Regia Autonomă Judeṭeană de Drumuri ṣi Poduri Constanṭa,  informează toṭi participanṭii la trafic că începand cu ora 15 .00 se închide circulaṭia rutieră pe tronsonul de drum judeṭean: DJ 391 intre localităṭile Ciobăniṭa – Osmancea.

          Menṭionăm că pe acest tronson de drum, apa rezultată din precipitaṭii atinge pe alocuri înălṭimea de 30 – 40 cm, atât pe partea carosabilă  cât ṣi pe terenurile agricole limitrofe.

         Se recomandă participanṭilor la trafic să utilizeze variante ocolitoare:

–         pentru localitatea Osmancea – accesul prin DJ 391 dinspre localitatea Mereni;

–         pentru localitatea Ciobanita – accesul prin DJ 391 dispre localitatea Cobadin.

Sursa: Realitatea de Constanta