Consiliul Județean Constanța elaborează, în perioada următoare, “Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027” pentru județul Constanța. Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă atingerea unei dezvoltări durabile a judeţului care să ducă la creşterea nivelului de trai al populaţiei.

O strategie de dezvoltare durabilă viitoare, care să asigure valorificarea resurselor materiale, financiare, informaţionale şi umane de care dispune judeţul este absolut necesară, în contextul actual.

Opinia publică este extrem de importantă în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare, pentru a reflecta o atitudine cât mai realistă, orientată către comunitate. În acest sens, Consiliul Județean Constanța aduce în atenția publică chestionarul cu privire la studiul ce analizează nevoile și traiectoria de dezvoltare viitoare a județului, din punctul de vedere al cetățenilor.

Studiul are ca teme gradul de satisfacție actual al calității vieții, al relației cu autoritățile publice locale, al serviciilor medicale și cele sociale, precum și cel cu privire la sistemul de învățământ și nu numai.

De asemnenea, chestionarul pus la dispoziția cetățenilor mai vizează nivelul de dezvoltare economică al localităților sau domeniile în care autoritățile ar trebui să intervină, dar și întrebări cu privire la calitatea mediului înconjurător si al colectării selective a deșeurilor.

Chestionarul privind studiul “Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027” pentru județul Constanța poate fi accesat de pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța, www.cjc.ro sau de pe pagina de Facebook a instituției https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanConstanta/posts/1691509071043971.

.

Sursa: Realitatea de Constanta