Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de șef Serviciu pregătire ședinte consiliul local – 1 post.

• Condiții generale: să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant prevăzute de art.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

• Condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: științejuridice, administrație publică, studii universitare de masterat în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale, vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor.

Concursul constă în proba scrisă la data de 24.02.2020, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 26.02.2020, ora 14:00.