La Universitatea „Ovidius” din Constanța au fost selectați decanii  pentru următorii patru ani.

 În urma concursului, cadrele didactice nominalizate să ocupe funcția de decan pentru următ

orii patru ani sunt:

1  Facultatea de Drept și Științe Administrative – Prof.univ.dr. Adrian Constantin STOICA

 1. Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice – Conf.univ.dr. Emanuel PLOPEANU
 2. Facultatea de Litere – Conf.univ.dr. Alina BUZATU
 3. Facultatea de Matematică şi Informatică – Conf.univ.dr. Aurelian NICOLA
 4. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Prof.univ.dr. Mircea Adrian MARICA
 5. Facultatea de Științe Economice – Prof.univ.dr. Elena Cerasela SPĂTARIU
 6. Facultatea de Teologie – Pr.Prof.univ.dr. Bogdan MOISE
 7. Facultatea de Arte – Prof.univ.dr. Daniela VITCU
 8. Facultatea de Construcții – Ș.l.dr.ing. Cosmin FILIP
 9. Facultatea de Educație Fizică și Sport – Prof.univ.dr. Ionel MELENCO
 10. Facultatea de Farmacie – Conf.univ.dr. Laura Adriana BUCUR
 11. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă – Conf.univ.dr.ing. Lucia Violeta MELNIC
 12. Facultatea de Medicină – Conf.univ.dr. Doina TOFOLEAN
 13. Facultatea de Medicină Dentară – Prof.univ.dr. Aureliana CARAIANE
 14. Facultatea de Științe Aplicate şi Inginerie – Conf.univ.dr. Viorica POPESCU
 15. Facultatea de Științe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole – Conf.univ.dr. Marius SKOLKA

 

 

Sursa: Realitatea de Constanta