Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța anunță că Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a aprobat Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța“.

Valoarea totală fără TVA a investiției este de 63.130.856 lei iar achiziția urmează să fie finalizată în decurs de 16 luni.

În nota de fundamentare aprobată este prevăzută achiziția următoarelor echipamente:

  1. Echipamente de control de securitate: de detecție a explozibililor, de control de securitate computer tomograf, Sistem de examinare a persoanelor Standard 2, poartă detectoare de metale, detectoare portabile de metale , Echipamente de detectare a metalelor și explozibililor din încăltăminte (SMD și SED), Echipament de control de securitate a urmelor de explozibili (explosive trace detection); Echipament de detecție a explozibililor , Echipament de control securitate cu raze X agabaritic pentru bagaje cală ( tip EDS ),  Echipament control de securitate dual – view X-RAY, agabaritic, cu TIP instala , Camera Video Endoscop
  2. Autospeciala PSI –
  3. Ambulanță
  4. Spațiu carantină

Finanţarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectivul specific 2.3. – „Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, precum și din venituri proprii, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.