4.863.953,22 lei au fost alocați pentru amenajarea și renovarea clădirii în care teatrul își desfășoară activitatea.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța” urmărește optimizarea consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierea acesteia la standardele și cerințele de performanță energetică europene. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 30 aprilie 2020 iar perioada de implementare este de 31 de luni., anunță primăria Municipiului Constanța.

În cadrul proiectului se vor executa mai multe tipuri de lucrări: consolidarea fundațiilor existente la sala teatrului și anexele laterale;  refacerea finisajelor interioare și exterioare;  termoizolarea pereților exteriori, a soclului și a acoperișului;  refacerea instalațiilor sanitare, termice, electrice și de ventilare; refacerea instalațiilor pentru alimentare cu apă potabilă, apă caldă de consum, canalizare menajeră și pluvială; înlocuirea sistemului electric și de iluminat; instalarea unui sistem independent de generare energie elctrică, folosind panouri fotovoltaice;  realizarea sistemului de management energetic integrat al clădirii (de tip Building Management System) pentru urmărirea, înregistrarea și eficientizarea consumurilor energetice ale clădirii.