Universitatea Ovidius din Constanța începe derularea proiectului „Calitate și integritate. Crearea și dezvoltarea în Universitatea Ovidius” din Constanța a Platformei electronice instituționale a calității și integrității academice – CALIOPE”.

Proiectul care se va derula până pe 3 decembrie 2018, are o valoare totală de 326 000 lei și este finanțat din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice, prin crearea și dezvoltarea platformei electronice instituționale a calității și integrității academice în Universitatea Ovidius – CALIOPE. Platforma va asigura implementarea de mecanisme de evaluare a calităţii, vizibilitatea produselor științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor, dezvoltarea de practici şi mecanisme de aplicare a normelor integrităţii academice.

Din această perspectivă, proiectul își propune atingerea următoarelor obiective specifice:

Oferirea de soluţii de învăţământ încadrate în legislaţia naţională.

Dezvoltarea și implementarea de structuri și proceduri pentru îmbunătățirea calității.

Promovarea respectării deontologiei şi eticii academice prin:

Constituirea în cadrul platformei CALIOPE a Depozitului digital instituțional, care să cuprindă lucrările de licență, masterat și doctorat;

Dezvoltarea de practici şi mecanisme de aplicare a normelor privind calitatea şi integritatea în comunitatea academică;

Implementarea unor mecanisme de evaluare online, pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţii academice.

Aceasta inițiativă instituțională continuă acțiunile DACIS de a elabora și inculca proceduri formalizate privind asigurarea calității sub toate aspectele sale (inițiere, revizuire, monitorizare, evaluare periodică a programelor de studii și a activităților didactice), este conform cu strategia de digitalizare a Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” și extinde soluția „Evaluare didactică” pentru evaluarea transparentă, online, pentru evaluarea periodică anuală a cadrelor didactice.

 

 

Articolul precedentDoi deputați liberali cer desființarea taxei de trecere pe podurile Fetești – Cernavodă și Giurgeni – Vadu Oii
Articolul următorZeci de cadre medicale vor asigura permanența la festivalul NEVERSEA