Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) înregistrează cele mai bune rezultate din ultimii patru ani în ceea ce privește numărul candidaților înmatriculați. La UOC, în anul universitar 2020-2021, activează în jur de 18.000 de studenți și rezidenți, la următoarele forme de studiu: licență, masterat, doctorat, rezidențiat, an pregătitor Limba Română și cursanți DPPD, în comparație cu anul precedent când s-au înregistrat 16.500 de studenți.

Dintre aceștia, peste 5.000 de studenți, de la ciclurile de licență, masterat și doctorat, au început anul I de studiu, la 1 octombrie. Astfel, 3.684 de candidați admiși s-au înmatriculat în anul I de studiu la  programele de studii universitare de licență și 1.330 de candidați admiși s-au înmatriculat la programele de studii universitare de masterat. 

De menționat este faptul că în anul universitar 2020-2021, oferta educațională a UOC  a  fost diversificată cu noi  programe de studii de masterat precum: Relații Publice și Dezvoltare Interculturală, Masterat didactic în Biologie, Masterat didactic în Științe inginerești aplicate, Masterat didactic în Psihologie, Masterat didactic în Administrarea afacerilor, dar și un nou program de studii de licență, Medicină dentară (în limba engleză). Acesta din urmă s-a dovedit a avea un impact puternic în rândul candidaților, astfel încât, din cele 48 de locuri scoase la concurs, 47 de locuri au fost ocupate încă din primul an.

Sursa: Realitatea de Constanta